In memory of Doron Dimant                                                                                                                                    ע"ש דורון דימנט ז"ל

          
טשטוש תחומים -
צילומים מאת גוראן ליובונצ'יץ

בסדרת עבודות זו ניסה האמן לייצר סדרה של צילומי גברים ונשים יפים במיוחד אשר מטשטשים את הגבול בין בובה/מודל לאדם. בניגוד לגישה המסורתית לצילוםפורטרטים, את המקום המרכזי בסדרת עבודות זו תופס האוביקט ולא הסוביקט שלמושא הצילום האנשים המצולמים הופכים באמצעות הצילומים לאובייקטים ולא סובייקטים שאישיותם בולטת. למעשה הגישה בצילום הייתה כמו גישה לצילום של פוחלץ או חפץ ועקב כך גם הצילומים מוצגים בצורה סטרילית מלפנים ומאחור שאפשר אולי לכנותה "היטל פנים" ו"היטל גב".
 

   
             

דוא"ל:  g@goranphoto.com
טלפון: 052-3317839

אוצרת: חנה מרויץ

music: Colin McCloy

  עיצוב אתר shulman4u